Het Digi-Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen gemeente, Bibliotheek, taalaanbieders en maatschappelijke organisaties. Onze missie is om alle Capellenaren en Krimpenaren te voorzien van voldoende basisvaardigheden om zelfredzaam te zijn in de maatschappij. Basisvaardigheden zijn taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Om de inwoners te bereiken en van de juiste informatie te voorzien zijn er Digi-Taalpunten. Bij deze punten krijg je advies over het best passende traject bij je hulpvraag.

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor het Digi-Taalpunt Capelle.

Jouw rol als Digi-Taalpuntvrijwilliger

De Digi-Taalpuntvrijwilliger voert een uitgebreid intakegesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Dit doe je aan de hand van een intakeformulier zodat alle belangrijke zaken aan bod komen. Aan de hand van die uitkomsten van dit gesprek geef je advies over een maatwerktraject. Indien nodig neem je contact op met de (Digi-)Taalaanbieder, de coördinator Digi-Taalhuis of NT2-docent voor nader advies. Als duidelijk is welk aanbod past bij de hulpvraag van de klant, verwijs je de klant door.

Je gaat na in hoeverre het advies tot een vervolgactie heeft geleid zodat gemonitord wordt wat het effect is van je advies en van de acties van het Digi-Taalhuis.

Relevante signalen die buiten de intake vallen, geef je door aan de coördinator Digi-Taalhuis.

Wat maakt het werk de moeite waard?

 • Je maakt contact met mensen met verschillende culturele achtergronden
 • Je kunt mensen een stuk op weg helpen naar zelfredzaamheid
 • Je vergroot je kennis van de Capelse/Krimpense sociale kaart

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt affiniteit met de doelgroep (o.a. anderstaligen, ouderen)
 • Je bent in staat om je taalniveau aan te passen aan de doelgroep
 • Je werkt graag met mensen, beschikt over inlevingsvermogen, creativiteit, doorzettingsvermogen en geduld
 • Je bent goed in staat de vraag achter de vraag te achterhalen en leerwensen in beeld te brengen (of bent bereid hier training voor te volgen)
 • Je bent bereid je te verdiepen in de Capelse/Krimpense sociale kaart en het relevante opleidingsaanbod
 • Je bent bereid deel te nemen aan relevante (bij)scholing en werkoverleg

Wat bieden we je?

 • Een plezierige en inspirerende werkomgeving
 • Vakinhoudelijke begeleiding door coördinator en NT2-docent
 • Deskundigheidsbevordering
 • Een vrijwilligersovereenkomst
 • Een gratis bibliotheekabonnement

Interesse?

Neem voor Capelle contact op met Annemarie van de Sande, coördinator Digi-Taalhuis Capelle: 06 360 43 125 | digitaalhuis@bibliotheekaandenijssel.nl en voor Krimpen met Sergei Khomenko,coördinator Digi-Taalhuis Krimpen: 0180 513 995|  s.khomenko@bibliotheekaandenijssel.nl