VoorleesExpress

Voorlezen beleef je samen!

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een vrijwilliger heeft 20 keer contact met een gezin om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.


“Je kunt dicht bij huis enorm van betekenis zijn."

De VoorleesExpess heeft altijd vrijwilligers nodig. In dit interview vertelt projectleider VoorleesExpress Fien Post over hoe leuk en vooral belangrijk voorlezen is. Plezier in lezen, dóet namelijk lezen. Het zet een positieve spiraal in werking die zichtbaar zijn vruchten afwerpt naarmate het kind de basisschool doorloopt – én daarna.  

Interview Fien Post

Fien leest voor

Doe mee! Word vrijwilliger

Help je graag kinderen die moeite hebben met taal? Ben je 18 jaar of ouder en minimaal 20 weken lang beschikbaar? Meld je dan aan. Al onze vrijwilligers krijgen een training, begeleiding en een een tijdelijk lidmaatschap om jeugdboeken te lenen.

Je kunt aan de slag als voorlezer of coördinator.

Samen aan de slag!

VoorleesExpress in de praktijk!

VoorleesExpress aan den IJssel

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde kans op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim. Bij gelijke intelligentie is het bepalend uit welk gezin je komt. Als jouw ouders laagopgeleid zijn en je thuis weinig gestimuleerd wordt, heb je minder kans op een succesvolle onderwijscarrière.  

Samenwerken?

Bibliotheken vormen de verbinding tussen onderwijs, welzijn en thuis. De VoorleesExpress sluit aan op andere landelijke leesbevorderingsprogramma's als BoekStart en de Bibliotheek op school. Het project helpt de bibliotheek om haar maatschappelijke positie vorm te geven, meer met vrijwilligers te werken en laag taalvaardige gezinnen met jonge kinderen te bereiken.

Meld een gezin aan

Ben je leerkracht of pedagogisch medewerker en heb je een kind in de groep met een taalachterstand? Geef het dan op voor de VoorleesExpress! Onze vrijwilligers stimuleren kinderen en ouders om samen boeken te lezen en taalspelletjes te doen.  

Meer informatie?
Neem contact met ons op: voorleesexpress@bibliotheekaandenijssel.nl

Gelijk een gezin aanmelden? Maak gebruik van dit formulier.