Inloggen in Mijn Menu is veranderd

Lees hier wat dat voor jou betekent.

Voor het onderwijs

Jeugd & jongeren

Team educatie ondersteunt zowel het primair en voortgezet onderwijs als voor- en naschoolse (educatieve) instellingen bij de (digitale) geletterdheid.

Wij werken met de landelijk ontwikkelde en evidence based aanpak de Bibliotheek op school, BoekStart in de kinderopvang en BoekStartcoach waarmee wij een doorgaande leerlijn van 0 tot 18 jaar realiseren.
 

Kinderopvang & voorschools

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Ons team

Ons team bestaat uit onderwijsspecialisten en leesmediaconsulenten.

De leesmediaconsulenten zorgen voor een aantrekkelijke en goed georganiseerde schoolbibliotheek. De onderwijsspecialisten geven didactische ondersteuning aan het leerkrachtenteam. We werken vraaggericht en in nauwe samenwerking met de (voor)leescoördinator van de instelling.

  • Meer weten?

    Heb je een vraag over ons aanbod voor de scholen?
    Mail Esther Erdtsieck, Manager educatie