Primair onderwijs

Voor het onderwijs

De Bibliotheek op school is een structurele samenwerking tussen school en bibliotheek op het gebied van taalontwikkeling, leesbevordering en digitale geletterdheid.

Kinderen die veel lezen doen het beter op school dan kinderen die weinig lezen. Ze zijn niet alleen succesvoller bij taal en lezen maar ook bij andere vakken. Dat komt doordat ze een grotere woordenschat en meer algemene kennis hebben. Deze kinderen kunnen beter meekomen op school en in de (digitale) samenleving.

De Bibliotheek op school stimuleert kinderen om thuis en op school meer te lezen en gebruik te maken van betrouwbare digitale informatiebronnen. Door de onderwijsspecialisten en leesconsulenten van de Bibliotheek wordt op school gezorgd voor de krachtige combinatie van een aantrekkelijke collectie en vakmanschap.


Bibliotheek en school: een krachtig team!

De Bibliotheek zorgt voor

De school draagt zorg voor

 • Dagelijks 15 minuten vrijlezen
 • Dagelijks 15 minuten voorlezen
 • Wekelijks praten over boeken
 • Een leescoördinator opgeleid met de cursus Open Boek en de beschikking over 40 taakuren per jaar

Meer lezen, beter in taal

Effecten van lezen op taalontwikkeling.

Bekijk de brochure-po

Bekijk de factsheet-po

Leescultuur

Praten over boeken

Hoe praat je op een laagdrempelige manier met je klas of met je kind over een boek? Welke vragen stel je? Wat voor antwoorden kun je verwachten? Hoe kun je zo’n gesprek verdiepen? Welk effect heeft dat op de mondelinge taalvaardigheid en je meningsvorming?   

Meertaligheid

Veel kinderen in Nederland groeien tweetalig op. De scholen waarmee we samenwerken krijgen steeds meer te maken met kinderen niet of nauwelijks Nederlands spreken. Samen met deze scholen zoeken we naar de beste mogelijkheden om deze kinderen en hun ouders te helpen. Daarbij is ook aandacht voor de thuistaal.  

Digitale geletterdheid

Vanaf 2023 krijgt digitale geletterdheid een vaste plek in het curriculum van alle scholen. In laagdrempelige lessen combineert team Educatie eigentijdse onderwerpen in verhalen, zoals omgaan met nepnieuws of sociale media met talige opdrachten die voldoen aan de kerndoelen en de leerlijnen van het SLO.  

Mediawijsheid

Mediawijsheid is een voorwaarde om digitaal mee te kunnen doen in de samenleving. Hoe ga je online met elkaar om? Wat is fake news? En wat kun je doen als iemand online wordt gepest? We voorzien in diverse lessen op het gebied van mediawijsheid.

Informatievaardigheden

De bibliotheek is er altijd al geweest om informatie toegankelijk te maken. Nu steeds meer informatie online te vinden is, vinden we het belangrijk om kinderen ook daarin wegwijs te maken. Denk bijvoorbeeld aan lessen over het gebruik van digitale bronnen bij het maken van een presentatie. Ook hierbij houden we de kerndoelen en de leerlijnen van SLO in ons vizier.  

Ondersteuning taal- en leesonderwijs

Werken met rijke teksten

Nederlandse kinderen beleven weinig leesplezier. Het taal- en leesniveau daalt al een aantal jaren. Team Educatie gaat graag met scholen in gesprek over hoe we gezamenlijk kunnen optrekken in het werken met rijke teksten rondom thema’s. We zoeken naar manieren om taal en lezen te combineren met andere vakken. Door diverse domeinen met elkaar te integreren wordt het lezen niet alleen betekenisvoller en dus leuker, maar ook effectiever.

Creatief schrijven

Net als de leesvaardigheid blijft ook de schrijfvaardigheid achter. We kijken in overleg met de school hoe we het beste deze taalvaardigheid kunnen verbinden aan andere domeinen en thema’s binnen het onderwijs, zodat effectief en betekenisvol schrijfonderwijs versterkt wordt. Ook hierbij houden we de kerndoelen en de leerlijnen van SLO aan als richtlijn.  

SchoolWise

SchoolWise: de digitale bibliotheek

De digitale Bibliotheek op school maakt lezen nog leuker. Met één druk op de knop kunnen bibliotheekboeken in een inspirerende digitale omgeving worden bekeken. Een omgeving waarin we leerlingen helpen in hun boekkeuze en verleiden tot het blijven lezen. De boeken worden op school geleverd en weer opgehaald.

Instructiefilm SchoolWise

SchoolWise op scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel

 • Meer weten?
  Meer weten?

  Heb je een vraag over ons aanbod voor de scholen? Stuur een e-mail naar
  Esther Erdtsieck, Manager Educatie