Disclaimer

Deze website is eigendom van Bibliotheek aan den IJssel. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan Bibliotheek aan den IJssel. Overname van artikelen, kopiƫren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bibliotheek aan den IJssel en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden (Bibliotheek aan den IJssel, Capelle / Krimpen aan den IJssel).

Hoewel Bibliotheek aan den IJssel grote zorg besteedt aan de kwaliteit van haar website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan derhalve niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Bibliotheek aan den IJssel en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Bibliotheek aan den IJssel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bibliotheek aan den IJssel worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Bibliotheek aan den IJssel.