Inloggen in Mijn Menu is veranderd

Lees hier wat dat voor jou betekent.

Voorgezet onderwijs

Voor het onderwijs

Wie meer leest, wordt beter in taal. Dit klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Meer lezen heeft een bewezen effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven.

Daarnaast is leesvaardigheid een grote voorspeller voor schoolsucces en succes in de maatschappij. Dan gaat het niet alleen om de taalvakken, maar ook om de zaakvakken en wiskunde. Alles is in taal verpakt.

Voor vmbo-scholen is de taalontwikkeling van leerlingen vaak een bron van zorg. Veel vmbo-leerlingen (vooral in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen) hebben een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Dit zijn leerlingen die op de basisschool overwegend lage scores haalden op de Cito-toetsen voor taal. Voor middelbare scholen is het vaak lastig om effectieve maatregelen te nemen om het tij te keren.

Om het leesplezier onder leerlingen te vergroten, biedt de Bibliotheek op school daarom een duurzame aanpak gericht op vrij lezen en vrijetijdslezen.

Bibliotheek en school: een krachtig team!

De Bibliotheek zorgt voor

De school draagt zorg voor

 • Dagelijks 15 minuten vrijlezen
 • Dagelijks 15 minuten voorlezen
 • Wekelijks praten over boeken
 • Een leescoördinator opgeleid met de cursus Open Boek en de beschikking over 40 taakuren per jaar

Meer lezen, beter in taal

Effecten van lezen op taalontwikkeling.

Bekijk de brochure vo

Bekijk de brochure vmbo

MediatheekWise

MediatheekWise: de digitale bibliotheek

De digitale Bibliotheek op school maakt lezen nog leuker. Met één druk op de knop kunnen bibliotheekboeken in een inspirerende digitale omgeving worden bekeken. Een omgeving waarin we leerlingen helpen in hun boekkeuze en verleiden tot het blijven lezen. De boeken worden op school geleverd en weer opgehaald.

VO EYE college

VO Krimpenerwaardcollege

VO Comenius college

Lenen op school

Samen voor Lezen

De helft van de leerlingen van het Krimpenerwaard College zijn lid geworden van Bibliotheek aan den IJssel.

Een succesvolle samenwerking!

 • Meer weten?
  Meer weten?

  Heb je een vraag over ons aanbod voor de scholen? Stuur een e-mail naar
  Esther Erdtsieck, Manager Educatie