Inloggen in Mijn Menu is veranderd

Lees hier wat dat voor jou betekent.

Voor kinderopvang & voorschools

Voor het onderwijs

Meer voorlezen, beter in taal

BoekStart is een succesvol leesbevorderings-programma voor jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar dat door vrijwel alle bibliotheken uitgevoerd wordt. Het doel van BoekStart voor baby’s is om ouders en baby’s intensief met kinderboeken en het voorlezen daarvan in aanraking te brengen, zodat al op zeer jonge leeftijd de taalontwikkeling bevorderd wordt.

Een belangrijk middel om dat te bereiken is het BoekStartkoffertje met twee boekjes dat een baby ontvangt als hij lid wordt van de Bibliotheek.  

De BoekStartcoach

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen, daar hun hele schoolcarrière profijt van hebben. Net als van een evenwichtige mediaopvoeding.  

De BoekStartcoach ondersteunt professionals in de jeugdgezondheidszorg door met gezinnen over taalvaardigheid en het belang van voorlezen op het consultatiebureau in gesprek te gaan en hen uit te nodigen in de Bibliotheek.

De BoekStartcoach is een samenwerking tussen de Bibliotheek en het CJG Krimpen en Capelle aan den IJssel.

BoekStart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang is een structurele samenwerking tussen voorschoolse educatieve instellingen en de Bibliotheek op het gebied van leesbevordering, taalontwikkeling en mediaopvoeding. Het is een uitbreiding van BoekStart en gericht op kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers en -coaches

BoekStart in de kinderopvang is een landelijke aanpak en ondersteunt opvangorganisaties met een planmatige en opbrengstgerichte aanpak van het (voor)lezen en de mediaopvoeding.

Lees hier hoe deze aanpak werkt


Media Ukkie Dagen

Krijg tips en antwoord op vragen, zoals: Hoe kan ik mijn kind veilig begeleiden op de tablet? En hoe zorg ik voor de juiste balans met en zonder media?

Lees wat jij kunt doen

Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen is het grootste boekenfeest voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Met lekker voorlezen begint een leven lang leesplezier. Voorlezen is bovendien goed voor de ontwikkeling. 'Maximiliaan Modderman geeft een feestje' is Prentenboek van het Jaar 2023.

Meer over de Nationale Voorleesdagen

Gezinsaanpak

Doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid! 

De gezinsaanpak is erop gericht ouders te leren om hun kinderen (beter) te ondersteunen en stimuleren in de taalontwikkeling. Daarnaast kunnen ouders binnen de gezinsaanpak ook werken aan hun eigen basisvaardigheden.

VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Vrijwilligers bezoeken een gezin 20 keer. Ze komen thuis of zien elkaar online. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Naar VoorleesExpress

Meertalig voorlezen

Ouders kunnen het beste voorlezen in hun thuistaal. Het heeft het meest effect als er wordt voorgelezen in de eigen taal; de taal die iemand het best beheerst. Want het voorlezen en het praten over het boek gaat veel beter in de taal die je vloeiend spreekt.

Meer over meertaligheid

  • Meer weten?
    Meer weten?

    Heb je een vraag over ons aanbod voor de scholen? Stuur een e-mail naar
    Esther Erdtsieck, Manager Educatie