Bibliotheek en Krimpenerwaardcollege gaan samenwerken

Gepubliceerd op: 16 september 2019 10:19

Ondertekening samenwerking Bibliotheek en Krimpenerwaardcollege

Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak en met steeds minder plezier. Lezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling en vergroot de kansen van jongeren op het afronden van een opleiding. Daarom gaan de bibliotheek en het Krimpenerwaardcollege een samenwerking aan om jongeren te motiveren meer te lezen.

In aanwezigheid van wethouder Kirsten Jaarsma, ondertekenen Ad Keller, rector van het Krimpenerwaard College en Conny Reijngoudt directeur -bestuurder van onze bibliotheek een overeenkomst waarin een langdurige samenwerking wordt vastgelegd.

Foto© Jan van den Arend

Beheer mediatheek

Vanaf oktober wordt het beheer van de mediatheek van het Krimpenerwaard College uitbesteed aan Bibliotheek aan den IJssel. De gemeente draagt bij door de bibliotheek de opdracht te geven om de Bibliotheek op school aan te bieden zoals zij dat ook al op diverse basisscholen doet. Door middel van automatisering zal er een verbinding zijn tussen de mediatheekcollectie en die van de overige collecties voor jongeren in de vestigingen van de bibliotheek.

Collectie

De collectie bevat uiteraard (digitale) boeken, maar ook bronnen als databanken en apps. De leencollectie wordt hierdoor nog aantrekkelijker voor de leerlingen. Ook vindt in het kader van de Bibliotheek op school samenwerking plaats tussen docenten van de school en de medewerkers van de bibliotheek, met als doel het leesplezier en de leesmotivatie van de leerlingen te bevorderen.