Onderzocht: de bibliotheek in onze maatschappij

Gepubliceerd op: 21 april 2021 15:51

Hoe belangrijk is dat en welke rol speelt zij?

In hoeverre - en in welk opzicht - is de bibliotheek belangrijk voor de maatschappij en wat is het effect van haar aanwezigheid? Sinds 2020 onderzoekt Bibliotheek aan den IJssel daarom de maatschappelijke waarde van haar werk. De uitkomsten geven een hoopvol beeld én handvatten voor beleidsperiode 2021-2025.

Waarom dit onderzoek?

Sinds 2020 onderbouwt Bibliotheek aan den IJssel subsidieverzoeken die zij indient met ‘beoogde effecten’ van haar werk, dus onderzoekt zij in hoeverre die effecten worden gerealiseerd. Dit geeft waardevolle handvatten voor het vormgeven en doorzetten van de weg die de bibliotheek bewandelt. Alle reden dus, om zowel bezoekers en leden als samenwerkingspartners en gemeenten aan de tand te voelen. Op basis van vooraf opgestelde vragenlijsten zijn bezoekers van de bibliotheek ter plaatse ondervraagd. Leden, samenwerkingspartners en gemeenten ontvingen een digitale vragenlijst.

Een plek om je te ontwikkelen

De bibliotheek als ‘plek om boeken te lenen’ is – en wellicht meer dan ooit - van belang, blijkt ook uit het onderzoek: veel leden komen graag naar de bibliotheek om een boek te lenen. Zo’n 70 procent van de ondervraagden is meer gaan lezen en/of geïnspireerd geraakt om andere boeken te lezen. Een aanzienlijk deel hiervan vindt de bibliotheek een plek om zich te ontwikkelen op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Bezoekers zoeken in de bibliotheek ook informatie op, maken gebruik van computers of lezen de krant. De leesvaardigheid van de helft van hen is toegenomen en een nog groter percentage geeft aan wijzer te zijn geworden door de verbinding met of het bezoek aan de bibliotheek.

Spil in de samenleving, soms nog onderschat

De bibliotheek is voor iedereen een laagdrempelige en toegankelijke organisatie, vinden alle ondervraagden. Los van informatie inwinnen, geven bezoekers aan zich minder eenzaam te voelen en ze voelen zich meer betrokken bij de omgeving. De helft komt naar de bieb om de dag zinniger in te vullen en met andere mensen in contact te komen.

“De resultaten van het maatschappelijke waarde onderzoek laten zien dat Bibliotheek aan den IJssel hoog wordt gewaardeerd en dat er overduidelijk stappen zijn gezet in de ontwikkeling van traditionele bibliotheek naar een brede, maatschappelijke bieb,” stelt directeur-bestuurder Conny Reijngoudt. “Maar… het overgrote deel van de leden ziet de bibliotheek nog in de eerste plaats als plek om boeken te lenen. Andere activiteiten en producten worden gewaardeerd, maar zijn nog onvoldoende zichtbaar.” In de beleidsvisie 2021-2025 van Bibliotheek aan den IJssel - We zijn allang begonnen, maar nu begint het echt - richt de bibliotheek zich op het verder versterken van haar functie en positionering als maatschappelijke, educatieve organisatie, met als doel het optimaliseren van zowel haar bereik als het beoogde maatschappelijke effect. “Dit onderzoek helpt ons dus enorm, daar het bevestigt dat er werk aan de winkel is, maar óók dat we al flinke stappen hebben gemaakt. En daar mogen we best trots op zijn.”