Start nieuwe leesclub literatuur in Capelle aan den IJssel

Gepubliceerd op: 11 december 2018 12:10

Bibliotheek aan den IJssel en Stichting Senia organiseren op dinsdag 29 januari 2019 om 10:15 uur een informatiebijeenkomst voor mensen die belangstelling hebben voor een leesclub Nederlandse en vertaalde literatuur. De informatiebijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek Capelle Centrum. De toegang is gratis en vrijblijvend.

Veel mensen die graag lezen hebben te weinig mogelijkheid om over de gelezen boeken te praten. Zij zouden graag deel uitmaken van een leesgroep. Maar in de praktijk blijkt het lastig om zich aan te sluiten bij bestaande groepen of om een eigen club op te richten.

Stichting Senia richt in heel Nederland leesclubs op. Ondersteuning wordt geboden bij het opstarten middels de zogenoemde leeswijzers. Door mee te doen aan een leesgroep komen mensen vaker tot lezen en tot gesprekken met anderen over uiteenlopende thema’s.

Eigentijdse literatuur

Een Senia leesgroep bestaat uit zes tot acht personen. Elk seizoen kunnen zij zeven titels kiezen uit een uitgebreide Nederlandse literatuurlijst. Daarin staan veel eigentijdse boeken die goed toegankelijk zijn voor een breed publiek. De leesclubs krijgen bij ieder gekozen boek informatie aangereikt over het boek en de auteur, met vragen en discussiepunten. Daardoor kunnen de leesgroepen na de oprichting op eigen kracht, zonder dat er een externe deskundige bij aanwezig is, tot zinvolle besprekingen komen. (Zie ook www.senia.nl)

Informatie

De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek aan den IJssel, Stadsplein 39 te Capelle aan den IJssel. Vooraf aanmelden hoeft niet; u bent welkom om te horen hoe de leesclubs van Senia functioneren.